EDITORIAL BOARD

Editorial Board

Editor-In-Chief

Ahmad SYukron Prasaja  (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), Scholar ID

Associate Editor

Maratun Saadah  (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi),  Scholar ID

 

Editorial Board

Hesti riany (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), Scholar ID

Imam Arifa’ilah Syaiful Huda, M.Sc. (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), Scholar ID

Rina Dwi Ariani, M.Sc. (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Scholar ID, 

Turino Adi Irawan (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), Scholar ID