Putra, Muhammad. " MAQASID AL SHARI’AH DALAM KEUANGAN ISLAM (TINJAUAN TEORITIS ATAS PEMIKIRAN DR AHCENE LAHSASNA)." ILTIZAM Journal of Shariah Economic Research [Online], 1.1 (2017): 61-77. Web. 22 Sep. 2020