Putra, M. 2017 Dec 4. MAQASID AL SHARI’AH DALAM KEUANGAN ISLAM (TINJAUAN TEORITIS ATAS PEMIKIRAN DR AHCENE LAHSASNA). ILTIZAM Journal of Shariah Economic Research. [Online] 1:1