Hadi, N., & Al-Muzakir, A. (2018). The Wisdom of Syarî‘Ah Al-Ahwal Al-Sakhsiyyah According To Ali Ahmad Al-Jurjawi. Al-Risalah, 18(2), 153-174. doi:10.30631/al-risalah.v18i2.157